ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Poesie

ซ้าย : ชาย

LTW233A

บนหน้าแหวนเป็นการแกะสลักของสัตว์ที่ตามหาคู่ชีวิตของตนจนเจอ เปรียบเหมือนการเดินทางของคู่รักที่สวยงาม

ขวา : หญิง

LTW223B

“การเวลาไม่อาจทำให้ความรักของฉันลดลง” เป็นประโยคที่ถูกสลักไว้ด้านในแหวน เป็นการแสดงคำมั่นสัญญาในความรักที่มีให้แก่กัน

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!