ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Proponere

ซ้าย : ชาย

LTW220A

การผสมผสานอย่างลงตัวของทองคำโรสโกลด์และทองคำขาว เปรียบเสมือนคนสองคนที่ถึงแม้จะต่าง แต่ก็เข้ากันได้อย่างลงตัว

ขวา : หญิง

LDW449B

แหวนเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแตกต่างของทองคำโรสโกลด์และทองคำขาว และเพิ่มความสวยงามด้วยเพชรบนหน้าแหวน

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!