ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Purete

ซ้าย : ชาย

LTW122A

แหวนแต่งงานรูปแบบคลาสสิก โดยขอบได้ถูกทำมาอย่างประณีต สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์

ขวา : หญิง

LTW122B

เป็นการจับคู่ที่ลงตัว เหมาะสำหรับสุภาพสตรีที่เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียด

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!