ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Purete

ซ้าย : ชาย

LTW012A

แหวนแต่งงานที่ทำมาจากทองคำขาวบริสุทธิ์อย่างละเอียดอ่อนและตั้งใจ

ขวา : หญิง

LDW105B

เพชรที่สวยงามได้ถูกวางไว้อย่างประณีตบนแหวน เพื่อฉลองความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!