ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Poesie

ซ้าย : ชาย

LDW471A

คำว่า “ Pour Tous Jours” หมายถึงคำว่า “ตลอดไป” แหวนวงนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและยั่งยืนเปรียบเสมือนกับควาบเรียบและความโค้งของตัวเรือน

ขวา : หญิง

LDW471B

เพชรที่ฝังจารึกรวมกับคำแกะสลัก เป็นการแสดงว่าความรักต่อกันและกันจะยั่งยืนตลอดไป

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!