ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Poesie

ซ้าย : ชาย

LDW470A

แหวนที่เรียบง่ายแต่คงความสง่างามวงนี้ สื่อถึงการหลอมรวมคนสองคนเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว เหมือนกับเพชรเม็ดเดียวที่เป็นสัญลักษณ์ของการมีเธอเพียงคนเดียว

ขวา : หญิง

LWD470B

ความมุ่งมั่นในการที่จะรักษาคำมั่นสัญญาร่วมกันไว้บนแหวนวงนี้ เป็นการแสดงออกที่สวยงามของความซื่อสัตย์

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!