ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Promise

ซ้าย : ชาย

LDW299A

แหวนเรียบง่ายที่เหมาะกับเสน่ห์ชวนฝันของคุณ

ขวา : หญิง

LDW299-C

เพชรทรงกลมเรียงกัน 3 เม็ด เป็นสื่อแทนถึงความรัก ความสุขในปัจจุบันและการร่วมทางเดินใหม่ไปด้วยกัน

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!