ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Desirio

ซ้าย : ชาย

LDW524A

แหวนของคุณสุภาพบุรุษจะดูเรียบง่าย เติมเต็มด้วยเพชรเรียงแถวอย่างลงตัว

ขวา : หญิง

LDW524B

แหวนของเขาที่ดูเรียบง่าย ประดับด้วยแถวของเพชรที่เติมเต็มที่สวยงาม

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!