ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Alegria

ซ้าย : ชาย

LDW515A

ดีไซน์การบิดเกลียวของแหวน ทำให้แหวนออกมามีเอกลักษณ์

ขวา : หญิง

LDW515B

เพชรที่ประดับเรียงรายอยู่บนแหวนของเธอ แสดงถึงความรักและความจงรักภักดีที่มีต่อเธอ อีกทั้งเกลียวที่บิดตรงกันเพื่อบ่งบอกถึงการเกี่ยวสองนิ้วเข้าด้วยกัน

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!