ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Desirio

ซ้าย : ชาย

LDW411A

แถบเพชรแต่งอันสวยงามบนวงแหวนนี้เป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบกับแหวนของเธอ

ขวา : หญิง

LDW412B

แหวนแต่งงานเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการเชื่อมโยงกันของคนสองคนไว้ตลอดไป

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!