ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LVC Desirio

ซ้าย : ชาย

LDW373A

แหวนเพิ่มความละเอียดอ่อนโดยตรงกลางตัวเรือนถูกประดับด้วยเพชรสามเม็ดเรียงกันเป็นเส้นเฉียง

ขวา : หญิง

LDW373B

แหวนเพิ่มความละเอียดอ่อนโดยตรงกลางตัวเรือนถูกประดับด้วยเพชรสามเม็ดเรียงกันเป็นเส้นเฉียง

This is how it will look like:

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!