ติดต่อเรา
ทำการนัดหมาย

LOVE & CO.
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่ LOVE & CO. เรา ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และเชื่อได้ว่า เราดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่ออธิบายว่า LOVE & CO. ได้ทำการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร ซึ่งจะรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ วิธีการรวบรวมข้อมูล,
การบันทึกข้อมูล, การนำข้อมูลไปใช้, การเก็บรักษาข้อมูล, การดูแลข้อมูล, การโอนถ่ายข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ LOVE & CO.
หรือโดยช่องทางการให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราผ่านทางเว็บไซต์แบบสอบถาม หรือแบบกรอกสมัครสมาชิก หรือด้วยวิธีอื่นใดที่ท่านยอมรับและยินยอมตามในข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การแสดงความยินยอม และ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" และ "ข้อมูลสารทนเทศส่วนบุคคล" รวมถึงรูปแบบของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อระบุถึงตัวตนของคุณ, หรือมาจากแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุได้อย่างสมเหตุสมผล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวม ผ่านทางร้านค้า แบบสอบถาม และแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก, ช่องทางออนไลน์, สื่อ, รวมถึงเว็บไซต์ LOVE & CO. หรือเมื่อคุณทำรายการซื้อกับเรา
ข้อมูลที่ถูกรวบรวมได้นั้น ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, รายละเอียดการติดต่อ, ข้อมูลประขากร, สิทธิพิเศษ และรายละเอียดการชำระเงิน
ข้อกำหนดการจัดหาข้อมูลส่วนตัวของคุณกับทางเราไม่ว่าจะเป็นชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, รายละเอียดการติดต่อ , เครดิตการ์ด และข้อมูลอื่น ๆ อาจถูกระบุ
โดย LOVE & CO. เพื่อเป็นข้อบังคับหรือบังคับ เพื่อให้ LOVE & CO. ทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในส่วนต่อไปนี้
ทาง LOVE & CO. อาจไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัว

วัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อใช้ และ หรือประมวลผลโดย LOVE & CO. เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังนี้

  • การลงทะเบียนเป็นสมาชิกวีไอพี การตรวจสอบสิทธิ และสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก
  • การลงทะเบียนบัญชีลูกค้า และการเข้าถึงเว็บไซต์ของ LOVE & CO.
  • เนื้อหาส่วนบุคลลในเว็บไซต์ LOVE & CO.
  • การจองสินค้า งานบริการ และการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
  • การสอบถาม และคำขอของลูกค้า
  • การแจ้งเตือนการเปิดสาขาใหม่, กิจกรรม, ข้อเสนอพิเศษ, การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และงานบริการ
  • การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม การแข่งขัน และการจับรางวัล

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจได้รับการเปิดเผย โดย LOVE & CO. ให้กับผู้ให้บริการหรือตัวแทนบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในข้างต้น เราในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการหรือตัวแทนบุคคลที่สามเหล่านี้ หากบริษัท LOVE & CO. มีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้น เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าตามข้างต้นที่กล่าวมา
ผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น และไม่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ อื่นใด
เราไม่ให้เช่า หรือขาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่บุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์ ด้านการตลาดของตน โดยปราศจากความยินยอมอย่างชัดแจ้งของคุณ

การเข้าถึงข้อมูล, การแก้ไข และเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว ของคุณ

การเข้าถึงข้อมูล การแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้รับจุดรับเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า คุณต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่คุณได้ให้มา คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล, ตรวจสอบ, แก้ไข และ เพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของคุณ ได้โดยการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา หากคุณ
ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางร้านค้า, แบบสอบถาม หรือ แบบฟอร์มสมัครสมาชิก คุณสามารถขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ โดยติดต่อผ่านแผนกบริการลูกค้าของเรา
LOVE & CO. อาจปฏิบัติตามคำขอเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กฎหมายกำหนด

การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ เพื่อทางธุรกิจ หรือ กฎหมาย หรือ เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
หากคุณประสงค์ที่จะยกเลิกการรับจดหมายข่าวสารออกจากรายชื่อของทางเรา โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของเราในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

การรักษาความลับ และ ความปลอดภัย

LOVE & CO. มีหลักการในการจัดสรร การบริหาร และการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล, การรวบรวมข้อมูล, การนำข้อมูลไปใช้,
การเปิดเผยข้อมูล, การคัดลอกข้อมูล, การแก้ไข และ การกำจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรามีกระบวนการภายในเพื่อให้พนักงานและ
ผู้ประมวลผลข้อมูลมีความเคารพในการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ได้ถูกจัดเก็บไว้กับทางเราอย่างเป็นความลับ

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผ่านทางอีเมล ได้ที่ contact@lvc.co.th

Thanks for Subscribing!

Thanks for Subscribing!